TIPS 

Här finns tips på resurser ni kan använda i arbetet med Mitt Skellefteå


Skellefteå museum

Tfn 73 55 10.
www.skellefteamuseum.se
post@skellefteamuseum.se 


Skollådan Folkskolan
Nu kan du som är lärare låna Skellefteå museums skollåda Folkskolan!

Skollådan består av två väskor och en cylinder.
Innehållet i lådan har fokus kring sekelskiftet 1900 och fram t o m 1940-talet, även om både äldre och yngre nedslag finns.
Materialet består av skjortor, förkläden, böcker, arbetsblad, planscher med mera.

Du väljer själv arbetssätt exempelvis iscensätt en skoldag, jobba med arbetsbladen o s v.

Huvudmålgrupp: åk 3-4

För bokning: Kontakta Receptionen på Nordanå, på. 0910-73 55 10 eller mejla till receptionen.nordana@skelleftea.se. Observera att du hämtar och återlämnar själv väskorna på Nordanå

Aktuella skolprogram se skellefteamuseum.se/skolor-och-barn/

Frågor och funderingar skickas till skellefteamuseum.visningar@skellefteamuseum.se


Forskarrum Nordanå 

Tfn 73 55 40.

Skellefteå stads historia

I Forskarrum Nordanå kan personalen hjälpa till att ta fram information om varför gatorna heter som de gör och annan information om Skellefteå stad. Här finns en rad skolprogram, se aktuella program på skellefteamuseum.se. Hörnellgatan har t ex fått namn efter Arvid Hörnell som var Skellefteås första borgmästare. Forskarrum kan bland annat erbjuda släktforskning och hembygdsforskning. Titta på gamla foton, kartor, tidningsurklipp, släkttavlor, sök personer i databaser med mera.


Museum Anna Norlander

Tfn 73 74 90

En mötesplats med konsten i centrum.

Websidor

www.kulturarvvasterbotten.se

Här finns bilder från museets samlingar. Sök personer, platser etc.


https://www.lokalhistoriaskelleftea.se 

Lokalhistorisk portal för Skellefteåbygden.


På kommunens hemsida kan du läsa mer om medborgarförslag och om hur du som är ung kan vara med och påverka.

https://www.skelleftea.se/kommun/demokrati-och-dialog/delaktighet-och-inflytande-for-unga

https://www.skelleftea.se/default.aspx?id=162799


www.historia.se

Här kan ni omvandla gamla valutor till dagens penningvärde.


www.kulturarvvasterbotten.se

Här finns bilder från museets samlingar. Sök personer, platser etc.


Litteratur

Fahlgren, Karl, 1954 Västerbotten. En hembygdsbok för Västerbottens län. Stockholm

Lundmark, Ingvar, 1995 Skellefteå - en 150-årig historia. En jubileumsbok utgiven av tidningen Norra Västerbotten.

Sevärt längs Hälsans stig, 2004. Skellefteå stad, Prästbordet, Degerbyn, Lund, Sunnanå, Sörböle och Anderstorp. En kulturell guide längs Hälsans stig på ömse sidor av Skellefteälven. Utgiven av Skellefteå hembygdsförening. Skellefteå.

Sundström, Susanne och Karlsson, Anders, 2002. Spår. Umeå.

Bross, Helena och Nilsson, Barbro, 1999 Barnen på Björklunda gård. Milano. Här kan ni läsa om två barn som levde i Sverige för 100 år sedan. Två kapitel handlar om skolan. 

Enqvist, Gunnar, Nära skjuter ingen hare av Gunnar Enqvist. Här finns fler ordspråk på bondska.