FACIT

Mitt Skellefteå - en bok om Skellefteå kommun

Sidan 11

Vad heter parken?

Den heter Stadsparken.

Vilken gata går han över?

Han går över Storgatan.

Vad heter köpcentrumet?

Det heter Arkaden.

Vad heter gågatan?

Gågatan heter Nygatan.

Hur brukar det förkortas?

Det brukar förkortas CK.

Vilken stor gata går han över?

Han går över Kanalgatan.


Sidan 13

Hur tjock var isen för 20 000 år sedan?

Den var tre kilometer tjock.

Varför höjer sig jordytan?

Jordytan trycktes ner av den tunga isen. När isen smälte minskade trycket och jordytan började höja sig.


Sidan 16

Vilket är ordet?

1. NILS

2. BOLIDEN

3. TRÄ

4. HEDVIGSTAD

5. SKELDEPTH

6. ÄNGAR

7. KANALGATAN

8. GULDSTADEN

9. UMEÅ

10. TJÄRA

Skriv de inringade bokstäverna på rätt plats.

NORDLANDER


Sidan 19

För hur länge sedan hade vi krig i Sverige?

För ungefär 200 år sedan.

Vilka länder stred mot varandra i finska kriget?

Sverige och Ryssland stred mot varandra.

Vad stred länderna om?

De stred om Finland, som under lång tid tillhört Sverige.


Sidan 21

Kan du lösa den här matteuppgiften?

De hafva 51 öre tillsammans.

Jämför dagens skola med hur det var nu. Ge exempel på skillnader och likheter.

Skillnader:

Exempel på svar: Barn i alla åldrar i samma klass. Det fanns inga regler om hur lång skoldagen skulle vara eller hur många år eleverna skulle gå i skola. Föräldrarna betalade en avgift till skolan. Läraren bodde ofta i skolhuset. Eleverna skrev på griffeltavlor.

Likheter:

Exempel på svar: Barnen lär sig läsa och skriva. Eleverna var indelade i klasser och varje klass hade en lärare.


Sidan 25

Korsord

1. VÅGEN

2. RIDDARNA

3. PURPUR

4. SOLEN

5. BLIXTEN


Sidan 30

En holme är en liten ö. Vilka holmar finns inom slingan "Broarna runt"?

Lustholmen, Kyrkholmen, Storholmen, Karl-Fredriksholmen och Ytterholmen finns inom slingan Broarna runt.

Vad användes kyrkstugorna till?

De som hade lång till kyrkan fick övernatta där när de skulle till kyrkan.

Vilken bro är äldst?

Lejonströmsbron är äldst.

Vilka två broar springer Bella över?

Hon springer över Lejonströmsbron och Parkbron.

Hur lång tid tror du att det tog för Bella att springa "Broarna runt"? Förklara hur du tänker.

Under 20 minuter är en mycket bra tid. Efter 40 minuter har de allra flesta kommit i mål.


Sidan 33

Var börjar Skellefteälven?

Den börjar vid norska gränsen.

Hur lång är den?

Den är 410 km lång.

Vem är jag? Dra streck till rätt fisk.

Gädda - Jag äter gärna fisk till middag. Ibland gömmer jag mig i vassen nära stranden.

Abborre - Jag har röda fenor och är randig som en zebra. Som liten simmar jag med mina bröder.

Lax - Jag är en "flyttfisk" som många vill ha på kroken. Jag kan bli 150 cm lång.


Sidan 34

Hur långt är vårt elnät?

Vårt elnät är 1 200 mil långt.

Hur stor del av vår el kommer från vattenkraft och vindkraft?

8 tårtbitar ska vara målade (80 %).


Sidan 35

annons - Text där man vill sälja eller köpa något.

insändare - Text där privatpersoner skriver vad de tycker. 

artikel - Text som berättar om en nyhet.

löpsedel - Affisch som gör reklam för tidningen.


Sidan 37

sant

falskt

falskt

sant


åsikt

fakta

fakta

åsikt

åsikt

fakta


Sidan 40

Berätta om vilka Finnforsrövarna var och vad de gjorde.

Finnforsrövarna var främmande män som kom från Norge. De spred skräck omkring sig och stal saker ur bodar. Människor hittades mördade och både människor och boskap försvann spårlöst.

Varför byggde man en linbana mellan Kristineberg och Boliden?

Under andra världskriget var det brist på gummi och bensin. Det blev svårt att köra malmen med lastbilar, därför byggde man en linbana.

Vad kan man lära sig på Exploratoriet?

Där kan man lära sig om teknik och naturvetenskap.

Varför tror du att receptet på Västerbottensost är hemligt?

Exempel på svar: För att de vill vara ensamma om att kunna tillverka den.


Sidan 44

Vad användes hundskatten till?

Skatten användes till planteringar som skulle göra staden finare.

Varför sattes fontänen Johanna upp i Stadsparken?

Den sattes upp för att fira att Skellefteå fick rinnande vatten.

Vad råkade rådjuret ut för år 2003?

Någon hade sågat av benen på rådjuret och stulit det.

Vad heter konstverket på Möjligheternas torg?

Det heter Lyftet - en ankdamm i utveckling.


Sidan 45

Hjälp Bella att sortera soporna. Dra streck till rätt ställe.

metall - konservburk

färgat glas - glasflaska

ofärgat glas - syltburk

tidningar - reklamblad

pappersförpackningar - mjölkpaket

plast - ketchupflaska, plastpåse

gröna kärlet:

bruna kärlet - matrester, lök och hushållspapper