OM OSS

Vår ambition är att skapa lärorika, lustfyllda böcker!

Vi lärde känna varandra under lärarutbildningen i Umeå. Det blev många timmar i buss eftersom vi båda bodde i Skellefteå. Under de dryga 20 år som vi arbetat som lärare har vi delat många tankar och idéer. Sedan 2002 skriver vi läromedel tillsammans och i år kommer våra första skönlitterära böcker ut. Skrivandet är ett sätt för oss att utvecklas och samtidigt ha roligt på vägen. Vår största inspirationskälla är alla kreativa och nyfikna barn som vi har förmånen att få möta i vårt arbete som lärare.

Anette & Victoria